Home

Sa araw na ito, ano man ang resulta ng eleksyon, nais kong magpasalamat sa inyong lahat.

Salamat sa mainit na suporta. Salamat sa inyong mga ngiti, mga kaway, mga pagkamay at yakap. Salamat sa inyong pagbabasa ng aming polyeto at pakikinig sa aming mensahe. Salamat sa inyong pangangampanya. Sa pagkakabit ng aming mga poster at pamimigay ng aming mga campaign materials.

Pinakamahalaga, salamat sa pakikiisa sa aming adhikain – bayan muna, ang kapakanan ng nakararami bago ang iilan, ang interes ng bayan bago ang dayuhan. Ang diwang ito ang siyang puno’t dulo kung bakit tayo lumalaban.

Hindi dito nagtatapos ang ating pakikibaka. Ang eleksyon ay isang larangan lamang para mabago natin ang gobyerno at lipunan. Sino man ang manalo – si Duterte, si Poe o kahit si Roxas, sa atin pa rin nakaatang ang pagbabagong makamasa at makabayan. Ang pagtatanggol ng ating mga karapatan, ang pagsusulong ng ating kagalingan. Patuloy ang ating pagmumulat, pagkilos at pag-organisa sa malawak na bilang ng ating kababayan.

Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Tuloy ang laban!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s